انواع تیرچه

تیرچه چیست و انواع تیرچه

تیرچه: به قطعه پیش ساخته ای گفنه میشوند(تیرهای فرعی Tشکل)که بارهای مرده،زنده و حمل ونقل سقف را متحمل میشودو جنس آنها معمولا از چوب ،فولاد و بتن میباشد

انواع تیرچه

  • تیرچه باجان باز(کرومیت)
  • تیرچه پاشنه بتن
  • تیرچه فوندوله
  • تیرچه صنعتی
  • تیرچه نیازیت
  • تیرچه پیش تنیده

تیرچه کرومیت

اجزای تیرچه کرومیت: بال تحتانی ، اعضای قطری ،  بال فوقانی

بال تحتانی : از تسمه ساخته شده و به عنوان عضو کششی خرپا عمل می کند.

اعضای قطری : از میلگرد ۱۰ و یا ۱۲(زیگزاک) بوده و به عنوان خرپا عمل می کند . و توسط جوش به نبشی و ورق متصل می گردد.

بال فوقانی : از نبشی ، تسمه یا ناودانی ساخته می شود . و در داخل بتن قرار می گیرد .

نکته:در صورت تیرچه هایی با طول های زیاد و یا در محل هایی که بارگذاری سنگین تر است ، از میلگردهای قطورتر و یا نبشی به صورت دوبل  در بال فوقانی ، و یا ورق به صورت نری در عضو کششی استفاده می شود .

تیرچه پاشنه بتن

در بال تحتانی از دو عدد میلگرد با نمره حداقل ۸ و حداکثر ۱۶ ، در بال فوقانی از یک عدد میلگرد وجود دارد . و میلگردهای عرضی نمره ۵/۶ تا ۸ به صورت تک و یا دوبل (زیگزاک) توسط جوش به میلگردهای فوقانی و تحتانی متصل میشود.و پس از بتن ریزی از قالب خارج گشته و بعد از خشک شدن قابل استفاده هستند .

نکته:در تیرچه های با طول بیشتر ، یک عدد میلگرد تقویتی در پایین تیرچه‌اضافه می کنند .

تیرچه فوندوله

این تیرچه‌ها مانند تیرچه‌های بتنی (پاشنه بتن)سنتی هستند ، با این تفاوت که به جای قرار دادن آنها در قالب موقت ، در بلوک های فندوله سفالی قرار می دهند و سپس بتن در این قالب ها ریخته می شود .

تیرچه صنعتی

در این تیرچه‌ها ، به جای اتصال توسط جوش الکتریکی ( در تیرچه های سنتی )  به وسیله جوش مقاومتی یا همان نقطه جوش به آرماتورهای تحتانی و فوقانی متصل می گردند.

ضمنا:خرپای این تیرچه به هر دو صورت ، قالب های موقت یا قالب های ماندگار سفالی ، قابل بتن ریزی هستند .

تیرچه نیازیت

تیرچه های نیازیت کاملا فلزی بوده و در بال فوقانی تیرچه یک سپری  ودر بال تحتانی تسمه فلری  و به جای استفاده از میلگرد به شکل زیگزاگ از آرماتورهایی به صورت خرپا استفاده میشود.

نکته۱:تیرچه نیازیت مانند تیرچه کرومیت خود ایستا بوده و نیازی به  شمع بندی در زیر سقف نمی باشد.
نکته۲:تفاوت تیرچه نیازیت با تیرچه های دیگر ،عدم نیاز به بتن در جان تیرچه می باشد بطوری که بلوکهای سقفی کاملا به آرماتورهای خرپای تیرچه چسبیده و بتن فقط روی سقف و اطراف بال فوقانی تیرچه را می پوشاند.

تیرچه پیش تنیده(اشپینت)

تيرچه های پيش ساخته پيش تنيده كه فقط در كارخانه‌های مجهز توليد می‌شود، از مقطع بتنی T شكل با رده مقاومتی c 35و بالاتر و مفتول‌های فولادی با مقاومت ۱۷۵۰ تا ۱۹۰۰ نيوتن بر ميلی مترمربع تشكيل می‌شود.در اين نوع تيرچه، مفتول‌ها را پيش از بتن ريزی ، توسط جک تحت كشش معين قرار داده و سپس بتن ريزی  اجرا می‌شود. پس از عمل آوری بتن ، مفتول‌ها را آزاد می‌كنند. در نتيجه بتن تيرچه تحت تنش فشاری قرار می‌گيرد.

برای سفارش انواع تیرچه تماس حاصل فرمایید.انواع سقف#انواع فونداسیون # تهاتر اسکلت با آپارتمان#