کرسی چینی

دیوار چینی پی یا فونداسیون

کرسی چینی فونداسیون چیست:

درواقع اختلاف ارتفاعی بین سطح داخل ساختمان و سطح خارج ساختمان را با چیدن چند ردیف اجر بروی پی را کرسی چینی مینامند.

(کرسی چینی بین دیواراصلی و پی قرار میگیرد)

بتون مگر

بعداز خاکبرداری و یکنواخت کردن سطح پی و خیس کردن خاک ومشخص کردن مکان ستونها و دیوارها شروع به انجام عملیات مگر میکنیم.

بتون مگر رابه منظور جلوگیری از نفوذ اب بتون به خاک و همچنین محل قرارگیری شناژ ویکپارچگی سطح و کف فونداسیون انجام میشود.

به چه دلیل کرسی چینی انجام میشود

  • عایق رطوبت شدن ساختمان با اختلاف ارتفاعیبین کف داخل و خارج
  • جبران شیب ساختمان

قوائد و قوانین

  1. عرض آن باید از هر طرف ۱۰cm (نیم آجر) بیشتر از عرض دیوار باربر باشد.
  2. ارتفاع آن بایداز روی کف فونداسیون حداقل۳۰cm است.
  3. برای جلوگیری از نفوذ رطوبت، با مصالح مناسب عایق بندی شود

نکته:در دیوار چینی به جز آجر از سنگ لاشه و بلوک سیمانی نیز میتوان استفاده کرد و همچنین بجای ملات نیزمیتوان از ماسه سیمان یاباتارد ماسه آهک استفاده کرد ودرصورت مرطوب بودن زمین ، استفاده ازمصالح ضدنفوذ آب مانند آجرهای ماسه آهکی یا رسی مرغوب الزامیست.

 

مراحل کرسی چینی

۱- ابتدا با استفده از نقشه های اجرایی محل قرارگیری دیوارها رومشخص می کنیم

۲-سپس بعد از تمیز کردن بستر مورد نظر و خیس کردن آن شروع به یک رگه کردن کرسی می نماییم به طوری که دیوار در آکس کرسی قرار بگیرد

۳-معمولا ضخامت دیوار ۱۰ سانتی متر و ضخامت کرسی را ۳۵ سانتی متر در نظر می گیرند.

قالب کرسی

بساری ازمعماران استفاده از قالبهای اماده کرسی ویا قالبهای فلزی را الگوی دیوار چینی پی قرارمیدهند که این امر باعث مزایایی میشود:

  • سرعت اجرایی در فونداسیون
  • حذف مصاح اجر و سیمان و مصرفی ازقبیل اب
  • حذف نیروی انسانی (بنا و کارگران)
  • بسیار اقتصادی تر از دیوارچینی

برای اجرای پی تا پایان خرپشته تماس گرفته شود.

(کافیست همکاری بامارا یکبار تجربه نمایید). شناخته شده دربعضی مناطق تهران