اهن الات ساختمانی

فروشگاه اهن آلات

میلگرد

اصفهان/نیشاپور/کاشان/هیربد/پرشین/قزوین/میانه/ابهر

 نبشی  

نبشی۴۰*۴۰*۴ یعنی اندازه بال ها ۴۰*۴۰ است و ضخامت هر بال ۴ می باشدنبشی هااز نمره ۳ شروع و تا نمره ۲۰ ختم می شوند.

اصفهان/ناب تبریز/شکفته/نستا/اریان فولاد

پروفیل

تیراهن

اصفهان/ترک/یزد

صفحه ستون

بولت

وغیره

اهن الات ساختمانی

وزن آهن آلات

فروش اهن الات به دو صورت انجام میشود.

  • فروش نقدی
  • فروش اعتباری

فروش نقدی: بارگیری وتحویل پس از تایید قطعی . ( بارگیری کمتراز ۲ساعت)

فروش اعتباری: صرفا تا سه ماه و فقط با سند رسمی انجام میشود.