دیوار برشی

دیواربتنی یا(برشی)

دیوار برشی:وظیفهٔ خنثی کردن بارهای جانبی وارد شده بر سازه را بر عهده داردو  همجنین برای مقابله با بارهای جانبی  همچون بار باد و بار زلزله طراحی می‌شود.

مصالح بکارگیری در دیواربرشی

 • فولاد(ارماتورهای طولی و عرضی)
 • بتن
 • قالب
 • سیم نجاری و پیم قالب بندی واسپیسر برای رعایت فاصله ارماتور ها و مواد مصرفی روغن سوخته برای چرب کردن قالبها

مزایای دیوار برشی

 • افزایش چشمگیر سختی ساختمان ودر نتیجه موجب افزایش درجه ایمنی در مقابل شکست یا ریزش ساختمان می‌شود.
 • کاهش قابل توجه خسارت به عناصر غیرسازه‌ای که در برخی موارد هزینه آنها کمتر از هزینه سازه‌ای نیست.
 • ایجاد آرامش خیال و تأمین امنیت روانی ساکنین ساختمانهای بلند مرتبه در هنگام وقوع زلزله.
 • کاهش چشمگیر ارماتورها
 • شکل پذیری بالا

شكست دیوارهای برشی
در تخریب‌های انجام شده در دیوارهای بتنی طی زمین لرزه‌های گذشته ،كه‌ چهار نوع ضعف موجب چنین تخریب‌هایی می‌شوند كه باید تدابیر لازم جهت جلوگیری از آن اتخاذ نمود.

 • تخریب خمش
 • تخریب برشی
 • تخریب لغزندگی
 • تخریب چرخشی پایه شالوده

تخریب خمشی: منطقه مفصل خمیری در ارتفاعی است كه به آن طول لولای خمیری می‌گویندو برای كنترل برش  این ناحیه را معمولاً بین یك تا یك و نیم متر برابر طول دیوار در نظر می‌گیرند.

تخریب برشی : ترك‌های ناشی که از كشش قطری تركیب می‌شوند كه نهایتاً پس از چند تناوب در مفصل، بتن دیگر قادر به تحمل برش نیست و تمامی برش ها  توسط آرماتورها تحمل  میشوند.

تخزیب لغزندگی: دیوار در جهت افقی دچار حركت می‌شود ودرنتیجه موجب شکست میشود.

تخریب چرخش شالوده :بابلند شدن فونداسیون موجب به وجود آمدن تخریب‌های دیگر در سازه نیز می‌شود.

یکی از روش های مقاوم سازی ساختمان های بتنی اضافه نمودن دیوار برشی می باشد.

بنابراین اتصال دیوار برشی به سازه باید به نحوی باشد که بتواند نیروی طبقه را به دیوار منتقل نماید تا دیوار بتواند نیروی زلزله را به خود جذب کند و با سختی خود از تغییر شکل های جانبی ساختمان را کاهش دهد.

قیمت دیواربرشی#دیواربتنی#اجرای دیواربرشی#آرماتوربندی>>>>>>>>>>>>>>   ۰۹۲۱۳۵۸۶۰۴۷_۰۹۱۲۵۵۸۶۰۴۷