ارماتوربندی

ارماتوربندی چیست

ارماتوربندی /ایکی ازحساسترین و با دقت تر ین قسمتهای ساختمانهای بتنی میباشد واز لحاظ اینکه کلیه نیروهای کششی در ساختمان بوسیله میل گردها تحمل میشود باید در اجرای آرماتوربندی ساختمان نهایت دقت بعمل آید . برای تعیین قطر و تعداد میل گردهای هر قطعه بتنی دو منبع تعیین کننده وجود دارد اول محاسبه قطعه بتنی– دوم آیین نامه و ضوابط اجرایی .

در مورد اول/ مهندس محاسب با توجه به مشخصات قطعه بتنی قطر میل گرد را تعیین نموده و در نقشه های مربوط مشخص مینماید .

درمورد دوم /طراحی ونقشه های سازه بتنی باید به تایید نظام مهندسی رسیده باشد.

آرماتوربندی

اجرای آرماتوربندی

مراحل ارمانوربندی

 • بریدن و خم کردن فولاد(میلگرد)
 • بستن میلگردهای فوقانی و تحتانی
 • اتصال میلگردها

ضوابط در خم کردن ارماتورها

 • ارماتور ها باید به صورت سرد توسط قیچی برقی برش وخمکاری شوند
 • خمکاری ارماتورها باید در زاویه ۹۰ درجه انجام شود
 • بازوبسته کردن خمها ،به منظور شکل دادن مجدد به هیچ وجه نباید انجام شود
 • ارماتورها قبل از خمکاری کاملا صاف شده باشد

ضوابط بستن ارماتورها

 • قبل از بستن ارماتور باید مطمئن شد میمگردها از هرگونه عامل اثر گذار مانند (قیر،روغن سوخته) عاری باشد
 • بستن  نقاط ارتباطی و شبکه ای آرماتور  (حداقل ۶۰ درصد طول )واز جوش دادن پرهیز شود
 • رعایت فاصله میلگردهای طولی و عرضی
آرماتوربندی

ضوابط اتصال ارماتورها

 • تمامی اتصالات در یک نقطه انجام نشود
 • وصله ها باید ۴۰برابر قطر میلگرد یک سوم طول فولاد باشند
 • برای وصله های نوک به نوک حتما از کوپلر استفاده شود

نکته: درحفظ فاصله بین دوشبکه حتما باید از خرک استفاده شود و به هیچ وجه شبکه فوقانی با شبکه های تحتانی نباد تماس داشته باشند.

آرماتوربندی

استفاده از نیروی با صلاحیت فنی دراجرای آرماتوربندی درکیفیت سازه اهمیت بسزایی دارد

ارماتوربندی#اجرای آرماتوربندی#اکیپ آرماتوربند#آرماتوربند#آرماتوربندی فونداسیون#قیمت آرماتوربندی#ارماتوربندی

برای اطلاع بیشتر تماس بگیرید.>>> 09213586047_09125586047