تیرآهن

تیرآهن چیست: به اتصال دوستون یا قطعاتی که تحت اثر بارهای جانبی قرار می گیرند تیر یا تیرآهن (beam) گفته می شود،تیرها انواع مختلفی دارند…

*تیرهای فرعی (joist)                     *نعلی درگاه ها (intel)
*تیرهای اصلی (spandrel)              *تیرهای طولی (stringer)
*تیرهای کف (floor beams)            *شاه تیر (girder) را می توان نام برد

 

انواع استاندارد تیرآهن

*تیرآهن IPE                *تیرآهن INP               *تیرآهن IPB یا هاش               *تیرآهن لانه زنبوری

در حال نمایش 2 نتیجه