نمونه کار عرشه فولادی

پروژه ۵واحدی جنت اباد

سازه:فلزی
سقف:عرشه فولادی
متراژ:۶۵۰متر