نمونه کار اسکلت بتن ۳

نوع سازه : بتن آرمه

متراژ: ۱۶۰۰ متر مربع

آدرس پروژه: میدان قیام