نمونه کاربرق ساختمان

ماباانجام حداقل ده ها پروژه درزمینه برق ساختمان واشنایی با ضوابط نظام مهندسی اماده خدمات رسانی میباشیم .

برق یکی از قسمتهای مهم واجرایی یک پروژه مسکونی ،تجاری و غیره میباشد که هرگونه عدم کوتاهی و تخلف دراین زمینه موجب مشکلاتی خواهد شد.

نمونه کارهای ما درزمینه برق ساختمان

  1. مسکونی تجاری رسالت خ ۱۹۶ شرقی
  2. مسکونی میدان اشتیانی خ تیموری فر
  3. مسکونی پاسداران میدان هدایت خ سعیدی
  4. مسکونی ازگل خ نوبهار خ گلستان شرقی
  5. پیروزی بعداز مترو خ رشیدی
  6. …..

ما با قیمت مناسب و کیفیت اجرایی ،وداشتن نیروی مجرب و دارای صلاحیت فنی اماده تهاتر با اپارتمان هم میباشیم.فقط تهران