مشارکت در ساخت

مشارکت در ساخت (تهران)

یکی از شیوه های تولید واحد مسکونی مشارکت در ساخت میباشد که باتوجه به منطقه وموقعیت ملک شرایط خاص خودرادارد.

مشارکت درساخت

ویکی از دلایل عمده ای که دراین شیوه ساخت وجود دارد توجیه اقتصادی بالا  هم برای سازنده و هم برای مالک زمین میباشد البته نگاهی کلی به این شیوه ساخت داشته باشیم درگذشته از رونق پرسودی برخوردار بود و امروزه این حرفه باتوجه به شرایط بازار و افزایش هزینه های ساخت روال سوداوری گذشته راندارد.

متاسفانه یکی از دلایل ساخت وساز درکشور، افرادی دراین عرصه بدون هیچ تجربه واموزشی  فعالیت مینمایند که فقط بخاطر سود شخصی وکلان  این حرفه پا به این عرصه گذاشتند.

باتوجه به ضوابط و مقررات اخیر نظام مهندسی ،ساخت وساز درکشور و بخصوص پایتخت از نظارتهای دقیق تری که ازاین سازمان صورت میگیردکیفیت و نحوه اجرای صحیح پروژه رشد چشمگیری ازخود نشان داده، که این امر باعث میشود افراد غیر صلاحیت فنی نتوانند دراین حرفه فعالیت کنند.

 

شرایط همکاری باما

  • گروه پیمانکاری ما تنها باقراردادقانونی اماده همکاری میباشد
  • تحویل به موقع پروژه
  • استفاده از مصالح استاندارد و باکیفیت
  • استفاده از نیروی انسانی با صلاحیت فنی و متخصص
  • توان مالی بالا
  • شناخته شده دربعضی مناطق تهران

مشارکت درساخت در مناطق زیر صورت انجام میشود.(نیاز به سازنده)

(پیروزی _نارمک_نبرد_شاداباد_یافت اباد_تهرانسر_مهراباد_طرشت_بلوارابوذر_شهرک ولیعصر)