فونداسیون تکی

پی تکی(منفرد یا نقطه ای)

فونداسیون تکی یا (نقطه ای) به پی هایی که بار یک تک ستون یا دیواری را حمل می‌نمایند. یا برای ساختمانهایی که بار آن‌ها به صورت نقطه‌ای به زمین منتقل می‌شود فونداسیون تکی می نامند.

مانند ساختمان‌های فلزی یا ساختمان‌های بتنی. در واقع پی‌های تکی در ابعاد محدود زیر هر ستون قرار می‌گیرند و باکلاف افقی بتی به هم متصل می‌شوند. این پی‌ها بعلت نقاط ضعفی که در قبال زلزله و رانش  دارند.

برای سازه‌های سبک وبا طبقات محدودبر روی خاکهایی با مقامت فشاری مجاز:۱٫۲ – ۱٫۵kg/cm2 پیشنهاد می‌شوند.

لایه‌های پی‌های نقطه‌ای

  • زمین مناسب :با لایه‌های رسی  حداقل :۱٫۵ kg/cm ویا زمین ماسه‌ای  متراکم بازاویه اصطکاک حداقل۳۰ درجه بین ذرات.
  • بتن مگر: با حداقل:۱۵۰–۲۰۰ kg/m3-عیار سیمان وضخامت ۱۰ تا۱۵ سانتیمتر زیر هر فونداسیون تکی.
  • میلگردهای کف پی:درفواصل ۱۵ تا ۲۰ سانت براساس محاسبه تعداد آنها و فاصله حداقل ۵ تا ۷ سانت از کف پی.
  • بتن اصلی: عیار سیمان حداقل ۳۰۰-۳۵۰kg/m3
  • صفحه زیر ستون (در ساختمانهای اسکلت فلزی):بر اساس محاسبه بار و حداقل با چهار پیچ و مهره مهاری در ستونهای با بار متمرکز

توجه مهم:احداث هر سازه‌اسبک وکم اهمیت بر ماسه بادی و مرطوب و لغزنده ساحلی که سطح اب زیر زمینی بالاست خطر نشست و بخصوص واژگونی و خوابیدن سازه را در اثر پدیده طبیعی مانندزلزله که بسرعت فعال می‌شودرا دارد.

دربعضی سازه ها به علت سنگینی ستونها مانند سوله هایی که دارای بالابرهای متحرک (جرثقیل سقفی) میباشند درزیر این ستونها شمع بندی میشود.

ظرفیت باربری شمع بستگی به دو عامل زیردارد.

  • مقاومت شمع.
  • مقاومت خاک زیرین.

تقسیم شمع‌ها بر اساس نوک آن ها/

  • شمع‌های پا فیلی: این شمع‌ها دارای  سطح مقطع بزرگتر نسبت به دیگر نقاط شمع هستند و بر اساس بابری نوک طراحی می‌شوند، از این شمع موقعی استفاده می‌شود که خاک لایه‌های بالا نرم بوده
  • شمع‌های معمولی: که در آن قطر شمع ثابت است.
  • شمع نوک تیز یا مخروطی: باعث می‌شود که شمع راحت تر در عمق بیشتری اجرا شود.
نکته نهایی: از شمع‌های مورب برای مقاومت بیشتر در برابر بارهای جانبی استفاده می‌شود.

اجرای فونداسیون

برای اجرای انواع فونداسیون وسازه/
تماس گرفته شود.
افتخار ما/  اعتبار ماست

باتشکر _ سبزعلیان