سقف بتنی

اجرای سقف بتنی

یک سازه بتن مسلح با دیوارهای باربر و برشی که منطبق و سازگاری کامل با آیین نامه‌ها و استانداردهای ملی یا بین المللی دارد. سازه مذکور را می‌توان در شرایط مختلف لرزه خیزی و اقلیمی کشور مورد استفاده قرار داد. اگر چه لازم است ضوابط خاصی را در نحوه میلگرد گذاری و اتصالات آن، با توجه به میزان شکل پذیری ، طراحی و اجرا نمود.

اسکلت بتن

اسکلت بتن

سقف بتنی در پاسخگویی به نیازهای ساختمان از نظر مباحثی مانند حریق، سیستم مذکور، یکی از گزینه‌های بسیار مطلوبی به شمار می‌رود. ولی به منظور صرفه جویی در مصرف انرژی حتماً بایدعایقکاری  جداره‌های خارجی ساختمان به عمل آيد.

الزامات طراحی و سیستم قالب بندی ساختمان‌های بتن آرمه

  • این سیستم یک شیوه اجرای قالب بندی برای سازه‌های بتنی با دیوارهای باربر و سقف دال تخت به شمار می‌رود.
  • استفاده از این روش در تمامی پهنه‌های لرزه خیزی ایران با رعایت سطح شکل پذیری مورد انتظار و حداکثر ارتفاع مجاز بلامانع است.
  • مشخصات بتن مورد استفاده در سقف بتنی با این روش همچنین مشخصات فنی و اجرایی آرماتوربندی و بتن ریزی باید مطابق مبحث ۹ مقررات ملی ساختمان صورت گیرد.
  • در صورتی که دیوارهای جداکننده از نوع دیوارهای بتنی درجا نبوده و از سایر جداگرها استفاده خواهد شد‌.
  • به علت صیقلی بودن سطح بتنی، لازم است تمهیدات لازم برای اجرای نازک کاری و نما بر روی این سطوح صورت گیرد.
  • تمهیدات لازم متناسب با شرایط اقلیمی مختلف در اجرای سازه بتن مسلح در نظر گرفته شود.
  • صدابندی هوابرد جداکننده های بین واحدهای مستقل و پوسته خارجی ساختمان و صدابندی سقف بین طبقات باید مطابق مبحث ۱۸ مقررات ملی ساختمان تامین شود.
ضمنا :سقفهای بتن ارمه از رایج ترین سازه ها در کشور می باشد و بیشترموردانتخاب سازندگان وطراحان سازه قرار گرفته میشود.

سازه های بتنی ارمه در پل سازی و ساخت سد و برج ها نیز مورد استفاده قرار گرفته میشود به چند نکات دراجرای اسکلت بتنی سقف بتنیباید توجه داشت که از قبیل:

الف- خاموتها با قلاب ۱۳۵ درجه مقاومت بیشتری در مقابل گسستگی از خود ار نشان میدهند.

ب- بتن های ستون که معمولا دستی ریخته میشود ودر کشور ما رایج شده ،از عیار مناسبی برخوردار نمیباشد وقسمتهای مختلف ستون عیارشان باهم فرق میکند و بهتر است بتن اماده استفاده شود .

ج- بعداز بتن ریزی سقف و ستون ، زمان اب دادن و دفعات اب دادن بتون درکیفیت تراکم و محکم شدن بتن تاثیر بسزایی دارد که تا دو هفته ودر هروز بنا به شرایط اب وهوایی بایداب لازم را محیا نمود و بتن را خیس نگه داریم.

د- قالب ها نباید زودتر تر از زمان تعیین باز شود و زمان بازکردن قالب هم باید به شرایط اب و هوایی توجه داشت.

و …

یکی از مهمترین مشکلات اسکلت بتنی سرعت اجرای پایین و دیگری وزن بسیار سنگین این سازه میباشد.

نکته: داشتن ابزار کافی ولازم از قبیل ( قیچی برقی، بتونیر،ستون ریز ) و جک و قالب صاف و کافی و مهمتر ازهمه نیروی انسانی با صلاحیت فنی در اجرای این نوع سازه،و مهارت کافی در کیفیت این سقفها از اهمیت خاصی برخوردار میباشد.

یکی از موارداساسی در اجرای اسکلت بتونی ،آکس ستونها یا ( ستون گذاری ) میباشد که در زمان اجرای فونداسیون باید ریشه ستونها کاشته شود ونهایت دقت در اجرای ریشه گذاری داشته باشیم.درصورتی که ستونها به درستی در جای خود قرار نگیرد بعداز بتون ریزی فونداسیون ،ریشه ستونها نهایتا تا۵سانتیمترقابل ریگلاژبوده واصلاح پذیر میباشد.

اجرای سازه های بتونی

شرایط /اجرای اسکلت

  1. تهاتر با اپارتمان
  2. به صورت چک مدت دار
  3. نقدی

(برای اجرای انواع سازه وسقف های بتن آرمه تماس بگیرید)