نمونه کار یک

نمونه کار سقف دال

پروزه هتل افتاب کیش

نوع سازه: بتنی
سقف : دال بتن
متراژ:۳۸۰۰ متر