نمونه کار هشت

نمونه کارهشت

 

پروژه ۱۱۰ واحدی مامونیه ساوه

سازه: بتونی
متراژ:۳۴۰۰ متر